Samrådsunderlag om Northvolts utökning av återvinning av litiumjonbatterier mm. vid tillståndsgiven anläggning

Marknaden för uttjänta batterier växer oerhört snabbt. Sedan Northvolt inkom med ansökan för batteriåtervinning på Bergsbyns industriområde den 17 december 2019 har behovet av att återvinna batterier i Europa vuxit enormt mycket.

Northvolt har nu för avsikt att öka återvinningen av batterier till 125 000 ton per år, samt att även öka produktionen av kvävgas som behövs för återvinningen till 140 000 ton samt öka syrgasproduktionen till 100 000 ton per år.

Mark- och miljödomstolen meddelade senast den 18 januari 2021 ett nytt tillstånd till Northvolt Ett AB för etablering och drift av anläggning för tillverkning och återvinning av litiumjonbatterier.

Syftet med den planerade ansökan om tillståndsändring syftar till att öka den årliga återvinningen av förbrukade batterier och batterimaterial. Tillståndsändringen skulle inte innebära förändrade villkor för verksamheten.

Läs mer i Northvolts samrådsunderlag nedan:

Samrådsunderlag

Bilaga